Privacyverklaring

Onze verklaring over uw privacy

Bij Uit den Boogaard Hoveniers hechten we veel waarde aan uw privacy. Hier kunt u lezen welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Uit den Boogaard Hoveniers, gevestigd aan Achterweg 21 2376 AX Nieuwe Wetering, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Achterweg 21
2376 AX, Nieuwe Wetering
+316 5150 9421

Zie ook onze contactpagina.

Thijs van Berkel is de Functionaris Gegevensbescherming van Uit den Boogaard Hoveniers. Hij is te bereiken via thijs@uitdenboogaardhoveniers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uit den Boogaard Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uitdenboogaardhoveniers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uit den Boogaard Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Uit den Boogaard Hoveniers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uit den Boogaard Hoveniers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uit den Boogaard Hoveniers) tussen zit. Uit den Boogaard Hoveniers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Campaign monitor:
Wij gebruiken campaign monitor voor het versturen van nieuwsbrieven, hierin bewaren wij (indien door u aangemeld via onze website) uw email adres en , wanneer opgegeven, naam. De ze gegevens zijn nodig om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te kunnen versturen met persoonlijke aanhef.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uit den Boogaard Hoveniers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Adresgegevens > Bewaartermijn: zolang u klant bij ons bent > Reden: om contact met u te kunnen onderhouden en werkzaamheden voor u uit te kunnen voeren.
 • Telefoonnummer > Bewaartermijn: zolang u klant bij ons bent > Reden: om contact met u te kunnen onderhouden.
 • E-mailadres > Bewaartermijn: zolang u klant bij ons bent > Reden: om contact met u te kunnen onderhouden en nieuwsbrieven te kunnen versturen.
 • Bankrekeningnummer > Bewaartermijn: zolang u klant bij ons bent > Reden: om betalingen te kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uit den Boogaard Hoveniers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uit den Boogaard Hoveniers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Uit den Boogaard Hoveniers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uit den Boogaard Hoveniers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uitdenboogaardhoveniers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uit den Boogaard Hoveniers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze pagina.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uit den Boogaard Hoveniers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@uitdenboogaardhoveniers.nl